Latauskuvake

Perus- ja ihmisoikeusindikaattorit

Perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on turvattava. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa korostetaan, miten tärkeää on, että Suomessa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, sukupuolten tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen lain edessä.

Jotta oikeuksien toteutuminen käytännössä voidaan varmistaa, tulee sitä seurata. Perus- ja ihmisoikeuksien seurantaan on kehitetty indikaattoreita, eli mittareita, joiden avulla voidaan arvioida oikeuksien toteutumista. Indikaattoreiden vahvuutena on, että niiden avulla voidaan hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa tapahtuvaa kehitystä pidemmällä aikavälillä. Elämänalueittain ja teemoittain jaoteltuihin indikaattoreihin voi tutustua tällä sivustolla. On kuitenkin huomattava, että indikaattorit ovat suuntaa-antavia, eikä niiden perusteella voida muodostaa kokonaisvaltaista kuvaa oikeuksien toteutumisesta ihmisten arjessa.

Lisätietoa perus- ja ihmisoikeuksien seurannasta

Mitä perus- ja ihmisoikeudet ovat? Miksi niitä seurataan? Mitä ovat perus- ja ihmisoikeusindikaattorit? Miten indikaattorit on valittu? Vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin on tarjolla täällä.

Hoitoon pääsy

23 %

ihmisistä joutuu odottamaan yli 90 vuorokautta psykiatriseen hoitoon pääsyä. Pahin tilanne on Lapin sairaanhoitopiirissä, jossa 66,7 % joutuu odottamaan psykiatriseen hoitoon pääsyä yli 90 vuorokautta.

Saavutettavuus

1

palvelu, jossa ei havaittu saavutettavuuspuutteita. Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen tarkisti valvontakaudella 2020–2021 yhteensä 129 digitaalisen palvelun saavutettavuuden. Näistä 128 palvelussa havaittiin saavutettavuuspuutteita.

Asunnottomuus

1 305

ihmistä vähemmän on asunnottomia Suomessa vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2022 asunnottomien kokonaismäärä on ollut 3 841, kun se vielä vuonna 2018 oli 5146.

Aiheeseen liittyvää sisältöä muualla