Latauskuvake

Saavutettavuusseloste

Valtioneuvoston kanslia pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee perusoikeusseuranta.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset pääosin. Jäljempänä mainitaan, miltä osin vaatimuksia ei ole täytetty.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Yksittäiset elementit

  • Kuvaajat: Kuvaajien näppäimistökäyttö on puutteellinen (WCAG 2.1.1). Kuvaajien data on kuitenkin saatavilla saavutettavassa taulukkomuodossa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Käytä valtioneuvoston kanslian Avautuu uuteen välilehteensaavutettavuuspalautelomaketta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Palautteeseesi vastataan 14 päivän kuluessa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit olla yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000