Latauskuvake

Henkilötietojen käsittely sivustolla

Verkkosivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Palautelomakkeeseen täytetään sähköpostiosoite, mikäli käyttäjä haluaa, että palautteeseen vastataan. Tällöin valtioneuvoston kanslia käsittelee antamiasi tietoja yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi (tietosuojalain 4 §). Palautelomakkeella ei vaadita henkilötiedoiksi katsottavia tietoja, vaan palautelomakkeen voi lähettää myös täysin anonyymisti. Palautelomakkeella annettuja henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes palautteeseen on vastattu tai tarve muutoin poistuu. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään sivuston ylläpidosta vastaavat virkamiehet.

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Avautuu uuteen välilehteenLisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Avautuu uuteen välilehteenOhjeet tietopyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo Avautuu uuteen välilehteentietosuojavaltuutettu.

Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo.vnk@gov.fi
p. 0295 160 334

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Heidi Alajoki
Valtioneuvoston kanslia, talousyksikkö
tietosuojavastaava.vnk@gov.fi

Palaute

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta osoitteella perusoikeusseuranta@gov.fi. Palautetta voi lähettää myös sivuston palautelomakkeella. Ethän lähetä palautelomakkeella luottamuksellista tai arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia.

Sellaiset yhteydenotot, joista viranomaisen kuuluu hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti pitää luetteloa, kirjataan valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään. Muut viestit tuhotaan kalenterivuosittain.

Indikaattoreiden sisältämään tietoon liittyvissä kysymyksissä suosittelemme olemaan yhteydessä tietolähteestä vastaavaan tahoon. Tietolähde on ilmoitettu kunkin indikaattorin yhteydessä.

Sivuston ja tietoliikenteen tekniset lokitiedot

Tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan viestinnän välittämiseksi, palvelun toteuttamiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka on mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi. Tietoliikenteen häirintään tai muuhun rikokseen mahdollisesti syyllistyneiden lokitietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille rikoksen selvittämistä varten.

Lokitietojen osalta henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii valtioneuvoston kanslia. Lokitietojen teknisestä hallinnoinnista vastaa Oikeusrekisterikeskus. Käytön ja luovutuksen sekä laillisuuden valvontaa varten kerättyjä lokitietoja säilytetään viisi vuotta.

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki edellyttää, että viranomaiset huolehtivat tietosuojasta ja tietoturvasta digitaalisten palvelujen yhteydessä. Myös tietosuoja-asetus edellyttää henkilötietojen suojaamista.

Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteeseen (tietokone, tabletti, puhelin), kun vierailet verkkosivuilla. Evästeet eivät voi vahingoittaa laitettasi eivätkä ne lue muita tietoja laitteestasi tai levitä viruksia. Evästeillä mahdollistetaan muun muassa käyttäjän tekemien valintojen, kuten kielivalinnan, säilyttäminen, kun käyttäjä siirtyy verkkosivustolla sivulta toiselle.

Sivustolla on käytössä seuraava eväste:
Nimi: ork-cookie-button-clicked
Käyttötarkoitus: Tieto siitä onko käyttäjä painanut ”Sulje” kävijäseurannan tiedotusbannerissa
Vanhenemisaika: Ei vanhene

Tämän evästeen ansiosta kävijäseurannan tiedotebanneri ei ilmesty käyttäjälle uudelleen joka kerta, kun hän siirtyy sivustolla sivulta toiselle tai lataa sivun uudelleen, jos hän on kerran sulkenut tiedoteikkunan ja käyttää sivustoa samalla selaimella.

Evästeiden hallinta: Voit hallita evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. Useimmissa selaimissa voit poistaa evästeet laitteeltasi, estää niiden tallentamisen tai saada ilmoituksen ennen kuin eväste tallennetaan. Huomaa, että jos estät evästeiden käytön kokonaan, sivuston kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein. Lisätietoja evästeiden hallinnasta löydät selaimen ohjeista tai valmistajan verkkosivuilta.

Kävijäseuranta

Sivuston käyttäjien laitteista kerätään karkean tason kävijätilastoa kolmannen osapuolen tarjoaman analytiikkaohjelmiston (Matomo) avulla. Ohjelmisto ei tallenna evästeitä. Sivuston kävijätietoja ei käsitellä tai tallenneta niin, että yksittäisen käyttäjän voisi tunnistaa. Laitteiden IP-osoitteita ei tallenneta kokonaisina.

Käyttäjätietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja kerätään sivuston kävijämäärään ja toimivuuden seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tilastotietoja kerätään yleisellä tasolla kävijöiden laitteista, selaimista ja toiminnasta sivustolla. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista.

Kävijäseurannan toteuttaa Oikeusrekisterikeskus, joka säilyttää kävijäseurannan tietoja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin palvelimella. Palvelin sijaitsee TietoEvryn konesalissa Euroopan talousalueella. Kävijäseurannan voi estää kokonaan ottamalla selaimen asetuksista käyttöön Älä seuraa -toiminnon (Do not track).