Laddar ikonen

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges på adressen [email protected]. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten.

Officiell post skall skickas till statsrådets kanslis registratorskontorets e-postadress [email protected].


Respons

*” anger obligatoriska fält

Frågan har ställts för att förhindra skräppost.

Behandling av personuppgifter

Respons som lämnas in styrs till de tjänstemän som ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen. De meddelanden som myndigheten enligt bestämmelserna om god informationshantering ska föra en förteckning över, registreras i statsrådets kanslis ärendehanteringssystem. Andra meddelanden raderas kalenderårsvis.

Mer information om hur personuppgifter som samlats in på responsblanketten behandlas finns på dataskyddssidan på denna webbplats.